Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

15/4/09

Ηχογράφηση δημοτικών τραγουδιών Χαλκιδικής

Εφημερίδα: Μακεδονία
Τεύχος: 13729
Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 1959
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο δήμαρχος Πολυγύρου διακηρύττει ότι, κατόπιν των υπ. αρίθμ. 67 και 161/59 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκριθεισών δια των 10148 και 14377/59 ομοίων της νομαρχίας Χαλκιδικής, εκτίθεται εις διαγωνισμόν δι' εγγράφων προσφορών η ανάδειξις καταλλήλου προσώπου δια την ηχογράφησιν των δημοτικών τραγουδιών νομού Χαλκιδικής, της δαπάνης προϋπολογισθήσης εις 30.000 δραχμάς.
Ίνα γίνει τις δεκτός δέον να διαθέτη καλλιτεχνικήν ιδιότητα ανεγνωρισμένου εκτελεστού (τραγουδιού) των λαϊκών τραγουδιών της Χαλκιδικής.
Ο διαγωνισμός ενεργηθήσεται εν τω δημοτικώ καταστήματι Πολυγύρου την 2αν Ιουλίου έ.έ. ημέραν Πέμπτην και ώραν 11-12 π.μ. ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής.
Των λοιπών όρων και υποχρεώσεων δύνανται να λάβουν γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι εις τα γραφεία του δήμου ή της νομαρχίας.
Ο δήμαρχος ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ
Σχόλια: Δεν είναι γνωστό εάν πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτός ο διαγωνισμός, ή εάν εκδήλωσε ενδιαφέρον κάποιος. Πάντως εάν έγινε αυτή η καταγραφή, πού είναι άραγε αυτές οι ηχογραφήσεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου