Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

5/4/09

Βίαιη συμπεριφορά στρατιωτών στα Ρεσετνίκια

Εφημερίδα: Μακεδονία
Τεύχος: 12
Ημερομηνία: 21 Ιουλίου 1911

"ΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
(του τακτικού ανταποκριτού μας)

Τη 16η Ιουλίου 1911

Και μεθ’ όλας τας πατρικάς συστάσεις του Υπουργού των Εσωτερικών Χαλίλ βέη και τας καλάς εν μέρει διαθέσεις των ανωτέρων κυβερνητικών υπαλλήλων περί της ακριβούς τηρήσεως του νόμου, οι κατώτεροι δυστυχώς εξακολουθούν εισέτι να μετέρχωνται βίαια και παράνομα μέτρα επί του αγροτικού πληθυσμού της Χαλκιδικής.
Όυτω το προπαρελθόν Σάββατον τέσσαρες στρατιώται συντυχόντες παρά την ημίωρον των Ρεσετνικίων απέχουσαν θέσιν Άγιος Πρόδρομος, τον εκ του αυτού χωρίου εκ Παλαιοχώρας – Σιποτνικίων επανακάμπτοντα αγωγιάτην Δημήτριον Αβράμ μετά μιας γυναικός, ην έφερεν εις Θεσσαλονίκην, όλως αναιτίως επέπεσον κατ’ αυτού και δι’ αρκετών ξυλοκοπημάτων φιλοδωρήσαντες, τον άφηκαν εν μέση οδώ εις ελεεινήν κατάστασιν, αφαιρέσαντες προς τούτοις και εκ των 40 γροσίων, άπερ μεθ’ εαυτού έφερε, τα 30.
Έτερος δε πάλιν δεκανεύς του επί της καταδιώξεως αποσπάσματος της ληστοσυμμορίας Μήτσου, ιδών απλοϊκόν διαβάτην καθήμενον εν τω καφενείω Ρεσετνικίων, με τον ένα πόδα επί του άλλου και αναμένοντα να πιή τον καφφέν του και εξακολουθήση τον δρόμον του, διέταξεν ένα των υπό την δικαιοδοσίαν του στρατιωτών να τω κάμη την παρατήρησιν, όπως μη κάθηται ούτως ενώπιόν του. Ο στρατιώτης λίαν φρονίμως ποιών αντιπαρετήρησε τω δεκανεί, ότι άνθρωπον φιλήσυχον και αβλαβή δεν είναι λογικόν να προσβάλωμεν, ότε μανιωδώς εγείρεται μόνος του και λαξ πυξ και με τας χυδαιοτέρας λέξεις αναγκάζει τον δυστυχή διαβάτην ασθμαίνοντα έτι εκ της οδοιπορίας να τραπή εις φυγήν. Τούτο θα ειπή συνταγματική ισότης και ασφάλεια τιμής, ζωής, και περιουσίας.

ΥΨΙΖΩΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου