Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

15/2/11

Κλείσιμο οδού Γαλάτιστας-Αγίου Προδρόμου λόγω χιονόπτωσης (1931)

Εφημερίδα: Μακεδονία
Φύλλο: 6953
Ημερομηνία: 22 Δεκεμβρίου 1931


ΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κατόπιν τηλεγραφήματος του Νομάρχου Χαλκιδικής ότι διεκόπησαν αι συγκοινωνίαι λόγω των χιόνων μεταξύ Γαλατίστης και Ρεζνικίων ενεκρίθη παρά του κ. Γεν. Διοικητού πίστωσις 3000 δρχ. προς αποκατάστασιν της συγκοινωνίας δια της εκκαθαρίσεως της οδού εκ των χιόνων.

12/2/11

Δικαστήριο Αγιοπροδρομίτη ιδιοκτήτη ντρίστας εν έτει 1915


Εισαγωγή
Στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, διασώζεται το αρχείο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης της περιόδου 1912 - 1917, το οποίο περιέχει πολλές δικαστικές υποθέσεις που αφορούν την Χαλκιδική, και ειδικότερα το χωριό μας. Οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν μικρά αδικήματα (πταίσματα), όπως παράνομη βοσκή, εκχέρσωση δασών, μικροτραυματισμούς και αψιμαχίες, παράνομη κατοχή και υπεξαίρεση κινητών και ακινήτων.

Ενδεικτικά θα παρουσιάσουμε μία υπόθεση, στην οποία ο μηνυτής κατηγορεί έναν συγχωριανό μας, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης νεροτριβής (ντρίστας) για υπεξαίρεση ενός τοπιού υφάσματος. Θα παρουσιασθεί μέρος της απόφασης του δικαστηρίου, όπου αναφέρεται το ιστορικό της υποθέσεως, όπως και τα πρακτικά της συνεδριάσεως. Τα σχόλια μέσα στις αγκύλες είναι του γράφοντος. Τα έγγραφα έχουν ως εξής:

[Απόσπασμα από την απόφαση της δίκης]

"Δικάζον κατ' αντιμωλίαν του κατηγορουμένου Α. Ν. Ε.... γεννηθέντος και κατοικούντος εις Ρεσετνίκια ετών 71, καθαριστού ενδυμάτων και Χριστιανού ορθοδόξου.
Κηρύσσει αυτόν ένοχον του ότι τον Αύγουστον του 1912 εν Ζαγκλιβερίω εγένετο ένοχος υπεξαιρέσεως δέκα οκτώ πήχεων μαλλίνου εγχωρίου υφάσματος ανήκοντος εις τον Γεώργιον Καραδημητρούδην, ζημιώσας εντεύθεν τον ως άνω ιδιοκτήμονα έλαττον των 20 δραχμών."

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 1915

Δικασταί κ.λ.π.
[αναφέρονται τα ονόματα του Προέδρου, των Πρωτοδικών, του αντιεισαγγελέως και του υπογραμματέως]

Κατηγορούμενος
Α. Ν. Ε.... Εγεννήθη και κατοικεί εις Ρεσετνίκια ετών 71 [1845 - ;], καθαριστής ενδυμάτων και Χριστιανός ορθόδοξος.
Παρέστη μετά του συνηγόρου του Β. Παυλοπούλου δικηγόρου.

Πράξις
υπεξαίρεσις

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η συνεδρίασις εγένετο δημοσία εν τω ακροατηρίω του, καθ' ην ο κλητήρ τη διαταγή του Προέδρου εξεφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου όστις ενεφανίσθη και ερωτηθείς υπό του Προέδρου περί της ταυτότητός του είπεν ότι ονομάζεται ως άνω και εβεβαίωσε την ταυτότητά του.

Ο εισαγγελεύς λαβών τον λόγον απήγγειλεν εν συνόψει την έννοιαν της κατηγορίας και ενεχείρισε τω Προέδρω κατάλογον των μαρτύρων της κατηγορίας προς υποστήριξην αυτής, οίτινες εκφωνηθέντων των ονομάτων αυτών υπό του κλητήρος ενεφανίσθησαν.
Ο συνήγορος του κατηγορούμενου ερωτηθείς υπό του Προέδρου εδήλωσεν ότι δεν εκάλεσε μάρτυρας υπερασπίσεως.

Μεθ' ο τη διαταγή του Προέδρου αποχωρησάντων του ακροατηρίου απάντων των μαρτύρων εις το προς τούτο δωμάτιον προσήλθεν ο πρώτος μάρτυς της κατηγορίας, όστις ερωτηθείς υπό του Προέδρου περί της ταυτότητός του κλπ. είπεν ότι ονομάζεται Γεώργιος Καραδημητρούδης, εγεννήθη εις Ζαγκλιβέριον και κατοικεί εις Ζαγκλιβέριον, ετών 47 αγωγεύς και Χριστιανός ορθόδοξος. Γνωρίζει και δεν συγγενεύει τον κατηγορούμενον ορκισθείς δ' επί του Ιερού Ευαγγελίου κατά το άρθρον 121 της Ποινικής Δικονομίας και εξετασθείς επί της πράξεως κατέθηκε όσα και εν τη προανακρίσει, προσθείς και τα εξής:

Εγώ το ύφασμα το έδωκα του Λιάμου δια να το ψήση, συμφωνήσαμε δε προς ένα γρόσι τον πήχυν, ούτος δε με είπε ότι το έδωκε στον ντρεστάρη εννοών τον Ε....., και να πηγαίνω να το ζητήσω από εκείνον. Εγώ όμως επειδή δεν ήξευρα πού έμενε ο ντρεστάρης δεν πήγα να το πάρω. Εγώ είχα απαντήσει επειδή το παρέδωκα στον Λιάμον να μοι το παρέδιδε ο ίδιος, μέχρι σήμερον όμως δεν μοι επεστράφη. Το μήκος του υφάσματος ήτο περίπου 18 πήχεις προς 3 δραχμαί ο πήχυς. Τον Ε..... δεν έτυχε να τον ανταμώσω.

Μεθ' ο προσήλθεν έτερος μάρτυς της κατηγορίας όστις ερωτηθείς υπό του Προέδρου περί της ταυτότητός του κ.λ.π. είπεν ονομάζεται Δημήτριος Γαλάνης, εγεννήθη εις Ρεσιτνίκια και κατοικεί εις Ζαγκλιβέριον, ετών 52 ράπτης και Χριστιανός ορθόδοξος. Γνωρίζει και δεν συγγενεύει τον κατηγορούμενον ορκισθείς δ' επί του Ιερού Ευαγγελίου κατά το άρθρον 121 της Ποινικής Δικονομίας και εξετασθείς επί της πράξεως κατέθηκε τα εξής:

Η δουλειά αυτή έγινε επί Τουρκοκρατίας. Μετά το επεισόδιον ημέραν τινά συνάντησα τον Α..... και τον συνεβούλευσα να συμφωνήσουν με τον Λιάμον δια να αποζημιώσουν τον άνθρωπον δια το ύφασμα. Αυτός τότε με είπεν ότι η γυναίκα του Καραδημητρούδη ήλθε και το πήρε πίσω το ύφασμα, μάλιστα επρόσθεσεν ότι είναι πρόθυμος να το πληρώση εάν αποδειχθεί αυτός το επήρε. Την ντρίστα του κατηγορουμένου την πήρε το ποτάμι και κατεστράφη.

Μεθ' ο προσήλθεν έτερος μάρτυς της κατηγορίας όστις ερωτηθείς υπό του Προέδρου περί της ταυτότητός του κ.λ.π. είπεν ονομάζεται Μαρία Γεωργίου Καραδημητρούδη, εγεννήθη εις Ζαγκλιβέριον και κατοικεί εις Ζαγκλιβέριον, ετών 46 και Χριστιανή ορθόδοξος. Γνωρίζει και δεν συγγενεύει τον κατηγορούμενον ορκισθείς δ' επί του Ιερού Ευαγγελίου κατά το άρθρον 121 της Ποινικής Δικονομίας και εξετασθείς επί της πράξεως κατέθηκε όσα και εν τη προανακρίσει, προσθείσα και τα εξής:

Ο άνδρας μου πήγε το ύφασμα στο Λιάμο για να το ντρεστάρη. Το ύφασμα δεν το πήρα εγώ πίσω από τον Ε...... Άλλο τίποτε δεν ξεύρω.

Ο κατηγορούμενος απολογηθείς ηρνήθη την πράξιν του.
Ο Εισαγγελεύς λαβών τον λόγον ητήσατο την ενοχήν του κατηγορουμένου.
Ο συνήγορος του κατηγορουμένου ητήσατο την αθώωσίν του.

Το Δικαστήριον διασκεφθέν μυστικώς επί των εδρών του παρουσία και του υπογραμματέως απεφάσισε και δια του Προέδρου αυτού εδημοσίευσε την υπ' αριθ. 585 ε.έ. απόφασιν του δι' ης εκήρυξεν ένοχον τον κατηγορούμενον υπεξαιρέσεως εις βαθμόν πταίσματος.
Ο συνήγορος του κατηγορουμένου ητήσατο όπως κηρυχθεί απεσβεσμένη η ποινική αγωγή λόγω παραγραφής.
Ο Εισαγγελεύς αφέθη εις την κρίσιν του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριον διασκεφθέν μυστικώς επί των εδρών του παρουσία και του Γραμματέως απεφάσισε και δια του Προέδρου αυτού εδημοσίευσε την υπ' αριθ. 585 ε.έ. απόφασίν του δι' ης εκήρυξεν απεσβεσμένην την ποινικήν αγωγήν αθωώσαν τον κατηγορούμενον και επιβαλών τα έξοδα τω Δημοσίω.