Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

28/4/09

Ο ωρολογάς...

Εφημερίδα: Μακεδονία
Τεύχος: 5696
Ημερομηνία: 17 Μαΐου 1928
ΩΡΟΛΟΓΑΣ...
Η τέχνη του ωρολογά δεν φαίνεται να είναι και τόσον δύσκολος, αφού ο κόσμος όλος εγέμισεν από μαστροχαλαστάς, που κατώρθωσαν να επιτύχουν βαβυλωνοειδή ασυμφωνίαν των ρωμέικων ωρολογιών. Πράγματι το γεγονός ότι κανένα ωρολόγι δεν συμφωνεί εδώ πέρα με τα άλλα αποδεικνύει ότι οι έλληνες ωρολογάδες είναι πολύ πρωτότυποι και επαναστατικοί εις την τέχνην των, χωρίς να λεπτολογούν ωρισμένες λεπτομέρειες. Εκείνος όμως που αξίζει να ονομασθή βασιλεύς των ωρολογάδων δια την πρωτοτυπίαν του είναι ο Νικολάκης Ζούλας από το αρβανιτοχώρι, που άνοιξε προ διμήνου ειδικόν κατάστημα εις τα Ρεσετνίκια, διότι μόλις εγνώσθη η άφιξίς του μεταξύ των χωρικών, εκατόν ωρολόγια παντός μεγέθους και διαφορετικής κατασκευής διεκομίσθησαν εις το τεζάκι του προς επιδιόρθωσιν, αντί ικανοποιητικής αμοιβής.
Πέρασαν αρκετές ημέρες από τότε και οι πρώτοι πελάται ήρχισαν να καταφθάνουν εις το κατάστημα του Ζούλα δια να παραλάβουν τα ωρολόγια. Εκείνος όμως χωρίς να ενοχληθή καθόλου διότι κανένα δεν είχεν έτοιμον, έδειξεν εις αυτούς διάφορα ξεκοιλιασμένα εντελώς και χωρισμένα εις τεμάχια και εδικαιολογήθη ότι θα τα διορθώση όλα μαζύ. Οι αφελείς χωρικοί επείσθησαν και δια να διευκολύνουν τον ωρολογάν προκατέβαλον εις αυτόν διάφορα ποσά δια να τους έχη υπ' όψιν του. Αλλ' ο Ζούλας δεν απέβλεπεν εις την αμοιβήν του κόπου του, όπως απεδείχθη, αλλ' εις τον σκοπό να προσελκύση μεταξύ των πελατών του και τους προύχοντας μετά του πλουσίου παπά και του δημοδιδασκάλου. Ειδοποίησε λοιπόν αυτούς ότι αναλαμβάνει να επιδιορθώση τα ωρολόγιά των και αφού έβαλε στο χέρι και τα χρυσά χρονόμετρα αυτών με τις πολύτιμες καδένες των, εσκέφθη ότι ήταν καιρός να τους... διορθώση όλους μαζύ κατά την υπόσχεσίν του...
Την επομένην - που ήταν Κυριακή - όλοι οι χωριάτες με επί κεφαλής τον παπά, κατευθύνθησαν μετά την λειτουργίαν εις το ωρολογάδικο του Ζούλα δια να πάρουν διορθωμένα τα ρολόγια των. Το μαγαζί όμως ήταν κλειστό και οι πελάται ενθυμηθέντες την Κυριακήν αργίαν απεσύρθησαν χωρίς να ανησυχήσουν. Αλλά και την Δευτέραν το κατάστημα δεν έλεγεν ν' ανοίξη, και οι χωρικοί υποψιασθέντες ειδοποίησαν τον αστυνομικόν σταθμάρχην. Όταν το κράτος του νόμου εισήλασε με δυο μπαλτάδες εντός του ωρολογάδικου, εκατό φωνές απελπισίας υπεδέχθησαν το θέαμα που παρουσιάσθη εις τα μάτια των πελατών. Πέντε έξη άχρηστα ωρολόγια του τραπεζιού έκειντο κατά γης άψυχα, ενώ όλα τα άλλα χρυσά και ασημένια είχαν γίνη άφαντα μαζύ με τον περίεργον ωρολογάν. Ήδη η χωροφυλακή καταβάλλει τρομεράς προσπαθείας προς ανακάλυψιν του Ζούλα, ο οποίος κατ' ασφαλείς πληροφορίας ζουλά το στομάχι του από τα γέλοια εις ένα χάνι της Κορυτσάς, όπου κατέφυγεν...
Ο ΔΙΟΠΤΡΟΦΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου