Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

12/6/09

Πνιγμός χωρικού στον Άγιο Πρόδρομο

Εφημερίδα: Φωνή της Χαλκιδικής
Τεύχος: 102
Ημερομηνία: 26 Απριλίου 1936
ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΠΝΙΓΜΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ
Αι τελευταίαι νεροπονταί δεν είχον μόνον ολέθρια αποτελέσματα εις την εν γένει Γεωργίαν της χώρας μας αλλά τα αποτελέσματα αυτών εξετάθηκαν και επί ανθρωπίνων ακόμη υπάρξεων.
Ούτω την παρελθούσαν Παρασκευήν 24ην τρέχοντος εις Άγιον Πρόδρομον συνέβη τραγικός πνιγμός χωρικού, του Χρήστου Γραμμένου ετών 24 υπό τας κάτωθι συνθήκας:
Μετά την κατάπαυσιν της κατακλισμιαίας νεροποντής ο εν λόγω χωρικός μετά του πατρός του ηθέλησαν να διέλθουν εις την αντίπεραν όχθην του ποταμού προτιθέμενοι να μεταβώσιν εις το χοιροστάσιον των. Επειδή όμως ο πνιγείς διέβλεπεν ότι θα καθίστατο αδύνατος η διάβασις του ποταμού πεζή, ίππευσε τον ίππον του και επεχείρησε την επικίνδυνον διάβασιν του ποταμού. Την στιγμήν όμως της διαβάσεως ο ποταμός ευρίσκετο εις το ζενίθ της ροής του και μόλις ίππος και ιππεύς ερρίφθησαν εις την δύνην του παρεσύρθησαν υπό του ρεύματος. Και ο μέν ίππος παλαίων απεγνωσμένως κατώρθωσε να διασωθή και να ανευρεθή αργότερον, ο δε ιππεύς Χρίστος Γραμμένος απολέσας τας αισθήσεις του αμέσως, παρεσύρθη πνιγείς. μη ανευρεθείς εισέτι παρά τας μακράς και εναγωνίους έρευνας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου