Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

2/11/09

Ανέγερση σχολείου στα Ριζά (Σιποτνίκια)

Εφημερίδα: Ερμής
Τεύχος: 210
Ημερομηνία: 19 Ιουλίου 1877
ΔΙΑΤΡΙΒΗ
τη Συντάξει του "Ερμού".
Η κοινότης ημών εμψυχωθείσα εκ της συνδρομής του κ. Αθανασίου Χαϊδευτού, απεφάσισεν την ανέγερσιν Σχολείου εν τη χώρα ημών. Μη δυναμένη δε να επαρκέση εις τας ανάγκας τοιούτου οικοδομήματος, κατέφυγε να επικαλεσθή και τας συνδρομάς πάντων των φιλομούσων. Ευχαριστούντες όθεν πάντας, όσοι ευηρεστήθησαν να παράσχωσιν ημίν την συνδρομήν των, θεωρούμεν χρέος, ίνα δημοσίως εκφρασθώμεν την ευγνωμοσύνην ημών προς τους όντως αξιεπαίνους κατοίκους Πολυγύρου, οίτινες εν όλη τη ανεχεία των, παρέσχον ημίν γενναίαν χρηματικήν συνδρομήν. Ιδία δε απονέμομεν την ευγνωμοσύνην ημών προς τον πρώην Καϊμακάμην Κασσάνδρας Εξ. Αβδουλά Πασσάν και τους περί αυτόν υπαλλήλους, δια την οποίαν παρέσχον ημίν γενναίαν και αφειδή συνδρομήν.
Εν Συποτνικίοις, τη 10 Ιουλίου 1877.
Οι αντιπρόσωποι
ΠΑΝΟΣ ΛΗΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου