Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

15/5/09

Ο εκ Βραστών ληστής Διαμαντής

Εφημερίδα: Σκριπ
Τεύχος: 16117
Ημερομηνία: 8 Μαΐου 1908
ΕΙΣ ΑΙΣΧΡΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ
Ο εκ Βραστών (Χαλκιδικής) προδότης Διαμαντής προσελθών μετά πονηρίας προς τας Τουρκικάς Αρχάς, καταδίδει ανύπαρκτα καθ' ομογενών. Επρόδωκεν, ότι δήθεν εν Καϊτζικίω (Χαλκιδικής) διάφορα όπλα και πολεμοφόδια, δια τα δήθεν σώματά μας κρύπτονται εν τη οικία του ιερέως μας και του κοντζάμπασή μας και συνελήφθησαν ούτοι, οίτινες, αφού εδάρησαν ανηλεώς, ουδέν ανεκαλύφθη. Επίσης είπεν ότι οι πατριώται του κρύπτουσιν άπειρα Ελληνομακεδονικά σώματα, και προέβησαν εις ματαίας ανησυχαστικάς ερεύνας εν τω χωρίω των.
Οι χωρικοί βλέποντες την πονηράν ενέργειαν του διαβοήτου άλλοτε ληστού Διαμαντή, απεκάλυψαν εις τας Αρχάς τον ληστρικόν βίον του και τας προς το χωρίον των απειλητικάς επιστολάς του, εξ ων εννοήσασα η Αρχή την πλάνην της, τους μεν χωρικούς απήλλαξε βασάνων, αυτόν δε ωδήγησεν εις τας φυλακάς δια τα περαιτέρω και ούτως έπαυσαν αι πονηραί ενέργειαί του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου