Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

15/5/09

Βασανιστήρια Ελλήνων στην Χαλκιδική

Εφημερίδα: Σκριπ
Τεύχος: 16904
Ημερομηνία: 24 Ιουλίου 1911
ΦΟΒΕΡΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΘ' ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ
Ενώ η Υ. Πύλη στέλλει Γεν. Επιθεωρητάς εις την Μακεδονίαν δια να βελτιώσουν την κατάστασιν, τα βασανιστήρια, βασανιστήρια φρικτά και αυτόχρημα ιερεξεταστικά, λαμβάνουν χώραν και εξεγείρουν τον Μακεδονικόν Ελληνισμόν. Και τα βασανιστήρια αυτά συμβαίνουν εν τη αμιγή Ελληνική χερσονήσω της Χαλκιδικής, της οποίας οι κάτοικοι ευρίσκονται εν πραγματική απογνώσει. Ας ομιλήσουν τα γεγονότα.
Εις την κωμόπολιν Μαρίγκοβην1 μεταβάν το στρατιωτικόν απόσπασμα το καταδιώκον τον δραπετεύσαντα εκ των φυλακών, ως σας έγραψα, λήσταρχον Μπερτολόγον, έδειρεν ανηλεώς τον μουχτάρην του χωρίου Γ. Κοκκολιάρην μέχρι βαθμού ώστε να μη δύναται να σταθή εις τους πόδας του.
ΑΛΛΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
Επίσης έδειρεν αγρίως τον ξενοδόχον Χαϊδευτόν και επί πολύ έσυρεν αυτόν εις το λιθόστρωτον της αγοράς μέχρις ότου ο άνθρωπος έχασε τας αισθήσεις του.
Εις το χωρίον Λόκοβη2 εδάρησαν μέχρις ότου έχασαν τας αισθήσεις των οι πρόκριτοι Ιωάννης Γερογιαννόπουλος μουχτάρης, και Δημήτριος Φιλίππου Αρβανίτης, του οποίου από στιγμής εις στιγμήν αναμένεται ο θάνατος. Επίσης εδάρησαν εν τω αυτώ χωρίω ο δασοφύλαξ Νικόλαος Δημητρίου, ο Αστέριος Γιαννάκης και ο αδελφός αυτού Αργύριος Γιαννάκης. Ο τελευταίος ούτως ήχθη εις Μαρίγκοβην υπό του στρατού, όπου επί πέντε συνεχείς ημέρας φρικτώς εβασανίζετο υπ' αυτού του αποσπασματάρχου Αγκιάχ, μουλιαζίμη, τρεις τετράκις καθ' εκάστην. Ήδη ο δυστυχής αυτός αφέθη ελεύθερος, αλλ' είνε φρενοβλαβής εκ των σπαθισμάτων, τα οποία κατέφερεν εις την κεφαλήν αυτού ο γενναίος μουλιαζίμης.
Επίσης εις το χωρίον Λειβάδιον της Χαλκιδικής απόσπασμα εκ δώδεκα χωροφυλάκων έδειρεν ανηλεώς πολλούς προκρίτους, ων οι περισσότεροι είνε κλινήρεις.
Στρατιωτικόν απόσπασμα συναντήσαν εις την μεταξύ Μαριγκόβης και Παλαιοχωρίου οδόν την γραίαν μητέρα του δραπετεύσαντος οπαδού του Μπερτολόγου Γιοβανούδης έδειρεν αυτήν αγρίως και την επλήγωσεν εις διάφορα μέρη του 70ετούς σώματός της. Επίσης εδάρη ο αγωγιάτης3 ο συνοδεύων αυτήν μέχρι βαθμού του να μη δύναται να κινηθή.
Σχόλια
1. Ο συντάκτης προφανώς έχει κάνει λάθος και έχει γράψει Μαρίγκοβη αντί για Λιαρίγκοβη, την σημερινή Αρναία.
2. Το χωριό Ταξιάρχης.
3. Ο αγωγιάτης αυτός ήταν ο Δημήτριος Αβράμης από τον Άγιο Πρόδρομο, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονίας (Τεύχος 12, 12 Ιουλίου 1911):
"Όυτω το προπαρελθόν Σάββατον τέσσαρες στρατιώται συντυχόντες παρά την ημίωρον των Ρεσετνικίων απέχουσαν θέσιν Άγιος Πρόδρομος, τον εκ του αυτού χωρίου εκ Παλαιοχώρας – Σιποτνικίων επανακάμπτοντα αγωγιάτην Δημήτριον Αβράμ μετά μιας γυναικός, ην έφερεν εις Θεσσαλονίκην, όλως αναιτίως επέπεσον κατ’ αυτού και δι’ αρκετών ξυλοκοπημάτων φιλοδωρήσαντες, τον άφηκαν εν μέση οδώ εις ελεεινήν κατάστασιν, αφαιρέσαντες προς τούτοις και εκ των 40 γροσίων, άπερ μεθ’ εαυτού έφερε, τα 30".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου