Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

20/5/09

Ο τρομερός Αφούζ

Εφημερίδα: Σκριπ
Τεύχος: 16138
Ημερομηνία: 18 Αυγούστου 1908
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΚΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15 Αυγούστου (Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις "Σκριπ")
Πλήρης αναρχίαν εις την ύπαιθρον χώραν. Εις όσα μέρη δεν πανηγυρίζουν ακόμη δια το Σύνταγμα βιαιοπραγούν και ληστεύουν. Η Χαλκιδική ευρίσκεται εις το δεύτερον στάδιον.
Πριν ακόμη σχηματισθούν τα Ελληνικά σώματα, όταν οι κάτοικοι ήσαν εις το έλεος των Τούρκων, διότι εν Χαλκιδική ούτε εις Βούλγαρος υπάρχει, εβασίλευεν εις την χερσόνησον ταύτην κάποιος Τούρκος ονόματι Αφούζ. Ούτος την έδραν του είχεν εις τι χωρίον Τουρκικόν πλησίον των Βασιλικών, η ακτίς όμως της τρομοκρατίας του έφθανεν ανατολικώς μέχρις Ιερισσού και δυτικώς μέχρι των προθύρων της Θεσσαλονίκης. Μη σας φανή παράδοξον. Εις το μακάριον τούτο Κράτος τοιούτοι τυραννίσκοι πανταχού υπήρχον και, έχομεν λόγους να είπωμεν, υπάρχουν.
ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΑΦΟΥΖ
Πολλούς εφόνευσεν ο Αφούζ, περισσοτέρους ελήστευσε και πλείστους ηπείλησε μέχρι της στιγμής καθ' ην το πρώτον Ελληνικόν σώμα επάτησεν εις Χαλκιδικήν. Έκτοτε ο Αφούζ δεν ηκούσθη και εκρύπτετο ο θρασύδειλος ως γυνή εις το χωρίον του.
Τώρα με την μεταπολίτευσιν και τα σώματα της Χαλκιδικής κατήλθον εις την Θεσσαλονίκην. Ο Αφούζ ενόμισεν, ότι ήλθε πάλιν η σειρά του και συναθροίσας πάλιν τους θρασυδείλους συντρόφους του ήρχισε το πρώτο του έργον.
Προχθές την Τετάρτην, αργά ο Αφούζ και οι οπαδοί του εισήλθον εις τα σύνορα των Βασιλικών και συνέλαβον τον Έλληνα αγροφύλακα του χωρίου˙ είχε φαίνεται ο Αφούζ παλαιούς λογαριασμούς με τον αγροφύλακα, ο οποίος ως εκ της ιδιότητός του θα υπεβοήθει τα Ελληνικά σώματα.
Η ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ
Αφού αφώπλισαν οι Τούρκοι τον Έλληνα αγροφύλακα τον έδειραν˙ και φαντασθήτε τώρα με τι λύσσαν... αφού ο δυστυχής αγροφύλαξ ευρίσκεται εν ελεεινή και αξιοδακρύτω καταστάσει. Αλλά δεν ηρκέσθη μόνον εις το ξύλον ο Αφούζ ήθελε να εξευτελίση τον αγροφύλακα και κατόπιν να τον σφάξη. Προς τούτο λοιπόν τον έσυρε κακήν κακώς μέχρι του χωρίου του και τον έφερεν εις το μεσοχώριον. Εκεί όλον σχεδόν το χωρίον με μουσουλμανικόν φανατισμόν (αδελφοποίησις sic) επέπεσεν εναντίον του αγροφύλακος και αφού εκορέσθη ο φανατισμός των, τον άφηκαν εις τας χείρας του Αφούζ ο οποίος είχε σύρη το γιαταγάνι του και ήτο έτοιμος να αποκεφαλίση τον αγροφύλακα. Ήτο το ολιγώτερον από ό,τι του έκαμαν.
ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Ολίγοι χωροφύλακες εθεώντο εξ αποστάσεως όλα όσα εγένοντο όταν όμως είδον το γιαταγάνι ενόμισαν ότι είνε καιρός πλέον να επέμβουν και με έν "Ε τζάνουμ, εττισίρ ο καντάρ" ελευθέρωσαν τον δυστυχή αγροφύλακα ο οποίος εις κακήν κατάστασιν μετεφέρθη εις το χωρίον του.
Χθες ήλθεν ενταύθα επιτροπή εκ προκρίτων Βασιλικιωτών και αφού συνέταξε αναφοράν, την υπέβαλεν εις το Κομιτάτον "Ένωσις-Πρόοδος".
Είμαι περίεργος, και μετ' εμού όλοι όσοι γνωρίζουν την υπόθεσιν, να ίδωμεν τι θα κάμη το Κομιτάτον...
ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟΝ
Τώρα μόνον ερωτώμεν:
Είνε σύνταγμα; Τότε πρέπει να φρουρήται η ζωή, η τιμή, και τα ιερά και όσια των κατοίκων.
Δεν είνε σύνταγμα; Ας μας το ειπούν δια να φρουρώμεν μόνοι μας ότι έχομεν πολύτιμον και τους βεβαιώ, ξεύρομεν καλά, καλλίτερα παντός άλλου, να το κάμωμεν.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου