Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

24/3/09

Καταπολέμιση της ακρίδας

Εφημερίδα: Φάρος της Μακεδονίας
Τεύχος: 566
Ημερομηνία: 18 Ιουνίου 1881
"Γράφουσιν ημίν εκ Πολυγύρου από χρονολογίας 14 Ιουνίου:

Προλαβόντως έγραψα υμίν εκθέτων την εσκεμμένην πορείαν, ην προς καταδίωξιν της ληστείας ετρέπετο ο ενταύθα διαμένων χιλίαρχος Χασάν εφέντης, ήδη δε είμαι εις θέσιν να διαβεβαιώνω υμάς ότι από της ελεύσεως της Α. Ε. του Χελεμή πασσά, η γενική προσδοκία ουδάλως διεψεύσθη˙ η κοινωνία ημών εκαθαρίσθη παντός ληστρικού μιάσματος, οι δε και εν ταις ίδιαις οικίαις περίτρομοι κάτοικοι επεδόθησαν ανέτως εις τας εργασίας των, η εμπιστοσύνη επανήλθε, γενική δε χαρά επικρατεί καθ’ όλην την επαρχίαν. Ελπίζομεν ότι η κατάστασις αυτή θέλει διαρκέσει, η δε ελπίς αυτή ενισχύεται και εκ της αξιεπαίνου δραστηριότητος, ην αναπτύσσει το ενταύθα στρατοδικείον προς ανακάλυψιν των λησταποδόχων.
Ουγ’ ήττον καλάς διαβεβαιώσεις μεταδίδωμε υμίν και περι της εις το διαμέρισμα Κασσάνδρας και μέρη τινά της Καλαμαργιάς προ τινός καιρού αναφανείσης φθοροποιούς ακρίδος. Εις τοσούτον πλήθος κατά τα μέρη μας τουλάχιστον ποτέ δεν εφάνη, αλλά και ποτέ δεν καταδιώχθη μετά τοσαύτης δραστηριότητος και επιμονής. Η επιτυχία του σκοπού οφείλεται εις την πύρρειον θέλησιν ην επεδείξατο ο στρατιωτικός γιούζμπασης Χασάν εφέντης, και η εκ μέρους του Καϊμακάμη αποσταλείσα επιτροπή συγκειμένη εκ των κκ. Αγαπητού Δημητρίου και Χρ. Γαλανού, οίτινες εντός ολίγων ημερών, συντελούντων των τε κατοίκων και των οικονόμων των μετοχίων, κατόρθωσαν να θάψωσι περί τας δέκα χιλιάδας οκάδας ακρίδων, εις ηλικίαν μάλιστα καθ’ ην τρεις και τέσσαρες τοιαύται μόλις εζύγιζον ένα κόκκον."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου