Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

29/3/10

Βιαιοπραγίες τον τελευταίο χρόνο της Τουρκοκρατίας στην Χαλκιδική

Εφημερίδα: Μακεδονία
Τεύχος: 67
Ημερομηνία: 21 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Την εν Χαλκιδική κατάστασιν μας περιγράφωσι δια των ζοφερωτέρων χρωμάτων. Η διαγωγή των εν τοις διαφόροις χωρίοις σταθμευόντων χωροφυλάκων, συστηματικώς και αναφανδόν επιβουλευομένων την τιμήν και την θρησκείαν των Χριστιανών κατοίκων, αποβαίνει ημέρα τη ημέρα σκανδαλώδης. Οι χωροφύλακες ερωτοτροπούσιν ασυστόλως μετά νεαρών κορασίων και γυναικών επιδιώκοντες την παραπλάνησιν και αναμφιβόλως την εξισλάμισιν αυτών.
ΑΝΗΚΟΥΣΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ
Εν Ρεσιτνικίοις1 ο όμπασης του εκεί σταθμού ρίπτει τα ασελγή βλέμματά του επί της νεαράς θυγατρός του μουχτάρη του χωρίου αδιαφορών δια το σκάνδαλον.
Εν Παλαιοχωρίω ο όμπασης του σταθμού Χαλήλ εξωτερικεύων τον φλογερόν έρωτά του προς την νεαράν κόρην Μαρίαν Βαλμά. Το σκάνδαλον προλαμβάνεται δια συνεπεία συντόνων ενεργειών απομακρύνσεως αυτού εκ Παλαιοχώρας.
ΘΡΑΣΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
Αλλ' ιδού ο διάδοχός του αναφαίνεται πολύ χειρότερος εκείνου. Ούτος την ημέραν της 12 ισταμένου επετέθη εναντίον γυναικός εν τω αμπελίω αυτής εργαζομένης, όπως κορέση επ' αυτής το κτηνώδες πάθος του. Ευτυχώς η γυνή εσώθη δια της φυγής.
ΑΝΕΛΕΗΣ ΔΑΡΜΟΣ
Ο εν λόγω όμπασης μανιώδης δια την αποτυχίαν του ταύτην, μετέβη την επομένην εις το παρακείμενον χωρίον Σιουπουτνίκια2 και εντελώς αναιτίως, διότι δεν ήτο εκεί ο μουχτάρης δια να τω δώση ψωμί και μέλι, έδειρεν ανηλεώς τον δυστυχή αγροφύλακα του χωρίου.

Μετά δύο ημέρας έλαβε βία τα ζώα δύο χωρικών εκ Κρήμνιας και μετέβη εις άλλο χωρίον, εκεί δε τα ζώα τα άφηκεν εις την τύχην των, είναι δε ζήτημα τώρα αν οι χωρικοί κατορθώσωσι να εύρωσι τα ζώα των. Εν γένει οι Χριστιανοί υποφέρουσι πολύ, αι γυναίκες εκλείσθησαν εις τας οικίας των και δεν τολμώσι να εξέλθωσιν εις τας αγροτικάς εργασίας των.

Σχόλια
1. Ρεσιτνίκια, ο σημερινός Άγιος Πρόδρομος.
2. Σιουπουτνίκια ή Σιπουτνίκια, τα σημερινά Ριζά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου