Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

22/9/09

Πωλητήριο έγγραφο οικογενειακής μερίδας Παναγιώτη Βουλγαρούδη (1887)

Εισαγωγή
Άλλο ένα έγγραφο από το αρχείο της Ιεράς Επισκοπής Αρδαμερίου που αφορά το χωριό μας. Πρόκειται για πωλητήριο έγγραφο της οικογενειακής μερίδας του Παναγιώτη Βουλγαρούδη (Αναγνώστου) στα αδέρφια του Αναστάσιο και Πέτρο, το έτος 1887. Ο ίδιος κατοικεί, όπως σημειώνεται στο έγγραφο, στο Καϊτζίκι (Παλαιόκαστρο) όπου και παντρεύτηκε. Στο έγγραφο παρέχονται επίσης και μερικές πληροφορίες για την θέση της οικίας, όπως η γειτνίαση με την οικία του Δημητρίου Κρανιώτη. Ο Δημήτριος Κρανιώτης είχε παιδιά τους Γεώργιο (γενν. 1873) και Ιωάννη (γενν. 1881). Η οικία βρισκόταν στην επονομαζόμενη στον Άγιο Πρόδρομο γειτονιά "Κρανιωτάδ'κα", όπως λέγεται και σήμερα, και πιθανότατα πρόκειται για την οικία Αναγνώστου.
Το έγγραφο έχει ως εξής:
Δια του παρόντος πωλητηρίου εγγράφου δήλον γίνεται ότι ο υποφαινόμενος Παναγιώτης Βουλγαρούδης κάτοικος Καϊτζικίου οικειοθελώς και απαραβιάστως επώλησα σήμερον προς τους αδελφούς μου, Αναστάσιον και Πέτρον Βουλγαρούδη, το εκ της πατρικής ημών οικίας μερίδιόν μου, ελεύθερον πάσης ενεχειριάσεως και συνιστάμενον εξ ημίσεως δωματίου μετά μεριδίου αναλόγου αυλής, γειτνιάζοντας ένθεν μεν με μέρος του δωματίου του Αναστασίου Βούλγαρη, ένθεν με δωμάτιον Πέτρου Βουλγαρούδη και ένθεν με την οικίαν του Δημητρίου Κρανιώτη, δια λίρας τουρκικάς εννέα αριθ. 9, ας έλαβον σώας και ανελλειπείς, αποξενούμενος λοιπόν πάσης κυριότητος και εξουσίας επί του ειρημένου μεριδίου μου, ομολογώ τους αδελφούς μου Αναστάσιον και Πέτρον τελείους και ουσιαστάς υπισχνούμενος να μείνωσιν ανενόχλητοι παρ' εμού και των κληρονόμων μου και παρ' οιασδήποτε ξένης επεμβάσεως, υποχρεούμενος να δώσω και την προφορικήν ομολογίαν προς έκδοσιν των νομίμων χουτζετίων. Δι' ο εγένετο το παρόν έγγραφον μεμαρτυρημένον υπό των κάτωθι αξιοπίστων μαρτύρων, υπογεγραμμένον υπό του εντολέως μου κυρίου Νικολάου Κώτα, άτε αυτός αγράμματος ων και επικεκυρωμένον τη υπογραφή του πανιερωτάτου αρχιερέως ημών αγίου Αρδαμερίου Κυρίου Κωνσταντίου και εδόθη εις χείρας των αγοραστών Αναστασίου και Πέτρου προς ένδειξιν και ασφάλειαν.
Εν Γαλατίστη τη 27η 7/βρίου 1887
Γεώργιος Μπούρδας μαρτυρώ
Αθανάσιος Κιούρτης μαρτυρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου